Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 59

Autorzy: Piotr Lenarczyk , Zbigniew Piotrowski :

Tytuł: System rozpoznawania mówcy na podstawie wielowariancyjnych rozkładów prawdopodobieństwa zaimplementowany w tokenie znaku wodnego

Streszczenie: Przedstawiony poniżej artykuł opisuje system rozpoznawania mówcy na podstawie mowy ciągłej, wykorzystując wielowariancyjne rozkłady prawdopodobieństwa GMM. Opisane zostały procesy ekstrakcji cech dystynktywnych głosu oraz tworzenia modeli statystycznych. Algorytm został zaimplementowany w systemie Linux w celu poprawy funkcjonalności identyfikacji użytkownika Zaufanego Osobistego Terminalu PTT.

Słowa kluczowe: GMM, rozpoznawanie mówcy, PTT, biometria.

wstecz