Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 64

Autorzy: Rafał Kotas , Marek Kamiński , Piotr Mazur , Jakub Chłapiński , Bartosz Sakowicz , Andrzej Napieralski , Małgorzata Kurpesa :

Tytuł: Projekt otwartej platformy do stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o zaawansowaną analizę przebiegów EKG.

Streszczenie: Artykuł prezentuje główny cel projektu, którym jest opracowanie otwartej platformy do stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o przebiegi EKG z zapisów holterowskich na postawie znanych i zweryfikowanych klinicznie wskaźników: mikrowoltowej naprzemienności załamka T, turbulencji rytmu serca, zmienności rytmu zatokowego i współczynnika akceleracji/deceleracji rytmu serca.

Słowa kluczowe: EKG, Holter, Nagły Zgon Sercowy, Alternans Załamka T.

wstecz