Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 91

Autorzy: Tomasz Jaworski , Jacek Kucharski :

Tytuł: Algorytm rekonstrukcji rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się walca ze strumienia video kamery termowizyjnej

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm opracowany w celu rekonstrukcji pełnego rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się stalowego walca, nagrzewanego indukcyjne. Źródłem danych dla algorytmu jest strumień wideo pochodzący z kamery termowizyjnej. Uwzględniona została geometria obiektu i konieczność synchronizacji wykonywanych pomiarów względem aktualnego położenia kątowego walca. Ostatecznie, z serii zsynchronizowanych pomiarów rekonstruowany jest rozkład dla całej powierzchni walca.

Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, obrazowanie termowizyjne stalowego walca, synchronizacja.

wstecz