Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 95

Autorzy: Piotr Urbanek :

Tytuł: Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę eliminacji wahań temperatury powodowanych miejscowymi skokowymi zmianami emisyjności powierzchni obracającego się walca stalowego. Metoda ta wykorzystuje klasyczną metodę optymalizacyjną wspomaganą przez aproksymację wykonywaną przez sztuczną sieć neuronową. Metoda została sprawdzona przy pomiarach temperatury wykonywanych kamerą termowizyjną.

Słowa kluczowe: Bezstykowy pomiar temperatury, zmieniająca się miejscowo emisyjność.

wstecz