Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 219

Autorzy: Mahdiyeh Eslami , Hussain Shareef , Mohammad Khajehzadeh :

Tytuł: Algorytm genetyczny w tłumieniu oscylacji w systemie elektroenergetycznym

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metodę optymalizacji algorytmu stabilizacji systemu zasilania, z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Opracowana metoda została porównana w działaniu z konwencjonalnym stabilizatorem sieci. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych symulacji nieliniowych i analizy wartości własnych.

Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, stabilizator systemu elektroenergetycznego, projektowanie, oscylacje niskiej częstotliwości.

wstecz