Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 223

Autorzy: Yuancheng Li , Ruixian Yang :

Tytuł: Krótkoterminowe przewidywanie energii wiatru przez algorytm hybrydowy – sieć auto-enkoderowa oraz regresja Bayesa SBR zoptymalizowana metodą sztucznej kolonii pszczół

Streszczenie: W artykule zaproponowano hybrydową metodę przewidywania krzywej prędkości wiatru w okresie kolejnej godziny. Algorytm bazuje na nieliniowej redukcji wymiarowości przez sieć auto-enkoderową (sztuczną sieć neuronową) oraz na elemencie przewidującym, opartym na rzadkiej regresji Bayesa (ang. Sparse bayesian Regression) zoptymalizowanej metodą sztucznej koloni pszczół.

Słowa kluczowe: krótkoterminowa predykcja watru, sieć auto-enkoderowa, SBR, sztuczna kolonia pszczół

wstecz