Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 291

Autorzy: Paweł Jabłoński :

Tytuł: Analiza pola magnetycznego w otoczeniu pęknięć ośrodka magnetycznego za pomocą MEB

Streszczenie: W pracy rozważa się pole magnetyczne w otoczeniu pęknięć magnetyku. Z uwagi na założoną niewielką grubość pęknięć stosuje się graniczną postać równania całkowego, które rozwiązuje się dalej za pomocą metody elementów brzegowych.

Słowa kluczowe: metoda elementów brzegowych, pęknięcia, pole magnetyczne.

wstecz