Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 294

Autorzy: Yuri Gyzhko , Mykhailo Myslovych , Roman Sysak :

Tytuł: Zastosowanie okien spektralnych w analizie drgań

Streszczenie: Praca przedstawia system diagnostyczny maszyny elektrycznej oparty na statystycznej analizie spektralnej sygnałów rejestrowanych na ruchomych elementach maszyny. Główny nacisk położony jest na analizę wpływu rodzaju zastosowanej funkcji okna na wyniki analizy

Słowa kluczowe: diagnostyka drgań maszyny elektrycznej, system pomiarowo-diagnostyczny

wstecz