Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 02a/2013 Str. 297

Autorzy: Konrad Nita , Marcin Matacz , Stefan Filipowicz :

Tytuł: Tomografia impedancyjna w badaniach medycznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowania tomografii impedancyjnej w badaniach medycznych wybierając obrazowanie perfuzji płuc oraz badanie piersi kobiet. W badaniach piersi dla zapewnienia stabilnego kontaktu elektrod wskazano na metodę pośrednią polegającą na zanurzeniu piersi w odpowiednio opomiarowanym pojemniku z płynem pośrednim. Preferowaną metodą rozwiązania zagadnienia odwrotnego są algorytmy liniowe oparte na metodzie elementów skończonych przy aproksymacji badanych obiektów. Określono podstawowe parametry w obrazowaniach medycznych metodą tomografii impedancyjnej.

Słowa kluczowe: tomografia impedancyjna, metoda elementów skończonych, problem odwrotny, badania medyczne

wstecz