Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 05/2013 Page no. 117

Authors: Matko Sarić , Hrvoje Dujmić , Mladen Russo :

Title: Ekstrakcja tekstu z obrazu w przestrzeni kolorów typu HSI z wykorzystaniem klasteryzacji k-means i zmodyfikowanych współrzędnych cylindrycznych

Abstract: W artykule opisano metodę ekstrakcji tekstu z obrazu w oparciu o klasteryzację k-means oraz przestrzeń kolorów typu HSI we współrzędnych cylindrycznych. Poprawność dystansowania została poddana analizie w zależności od różnego stopnia rzetelności kolorów. Wyniki działania algorytmu ekstrakcji tekstu k-means zostały porównane dla współrzędnych cylindrycznych w przestrzeni kolorów typu HSI oraz współrzędnych Euklidesowego w przestrzeni kolorów typu RGB.

Key words: tekst w obrazie, k-means, współrzędne cylindryczne.

wstecz