Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2013 Str. 218

Autorzy: Andrzej Sikora , Mateusz Pieczarka , Marek Wałecki , Maria Adamowska :

Tytuł: Automatyczne wykrywanie obecności płomienia w badaniach odporności dielektryków na łuk elektryczny

Streszczenie: Badania odporności materiałów dielektrycznych na działanie łuku elektrycznego (prądów pełzających) zgodnie z normą PN-EN 60112:2003 są procesem długotrwałym, mogącym trwać kilka godzin. W pracy zaprezentowano bazujące na zaawansowanej analizie obrazu rozwiązanie umożliwiające wykrycie płomienia na powierzchni materiału. Opracowany system pozwolił obniżyć koszty realizacji badań poprzez redukcję zaangażowania pracowników. W pracy zaprezentowano podstawy działania algorytmów oraz wyniki weryfikacji skuteczności ich działania.

Słowa kluczowe: badanie odporności na działanie łuku elektrycznego, detekcja płomienia, zaawansowane przetwarzanie obrazu

wstecz