Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2013 Str. 125

Autorzy: Marek Powroźnik , Dariusz Kołodziej :

Tytuł: Nowe algorytmy regulacji napięcia i mocy biernej stosowane w układach ARNE/ARST dla autotransformatorów pracujących w przyelektrownianych stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć– część 1

Streszczenie: Największe elektrownie systemowe najczęściej sąsiadują z dużymi stacjami elektroenergetycznymi. Regulacja napięcia na szynach rozdzielni wysokiego napięcia i mocy biernej realizowana jest niezależnie w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE) przez zmianę napięcia wyjściowego i mocy biernej generatorów w elektrowni (regulacja pierwotna) oraz w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia i Mocy Biernej Autotransformatorów (ARST) przez sterowanie podobciążeniowymi przełącznikami ich zaczepów w przesyłowej stacji elektroenergetycznej (regulacja wtórna). Nowa idea i nowy algorytm dostarczany przez Gdański Oddział Instytutu Energetyki wiąże obie regulacje, w pełni wykorzystując szybką regulację pierwotną napięcia i mocy biernej (generatorową), redukując zbędne przepływy mocy biernej przez autotransformatory, zwiększając stabilność i wydajność systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: napięcie, moc bierna, regulacja, automatyczne sterowanie.

wstecz