Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2014 Str. 42

Autorzy: Marek Leśniewicz :

Tytuł: Entropia oczekiwana jako miara i kryterium losowości ciągów binarnych

Streszczenie: Przedstawiamy nowe podejście do modelowania losowych ciągów binarnych. Wprowadzamy nowe pojęcie entropii oczekiwanej, które pozwala wyjaśnić, dlaczego entropia prób ciągów nigdy nie osiąga wartości granicznej. Pokazujemy, jak wykorzystać entropię oczekiwaną do oszacowania losowości ciągów losowych generowanych sprzętowo. Nasze analizy teoretyczne zostały potwierdzone doświadczalnie.

Słowa kluczowe: losowość, entropia, losowy ciąg binarny, łańcuch Markowa

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.01.10

wstecz