Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Sigma-NOT
Język   Language
język polski język i

Internet
Site
Uwaga prenumeratorzy:
Każdy prenumerator (instytucja lub osoba) będzie miał prawo w roku 2014 do opublikowania artykułu (nie dłuższego niż 5 stron) z rabatem 50%.

Cennik prenumeraty na rok 2015

Prenumerata

design by amend
Przegląd Elektrotechniczny

Numer: 01/2014 Str. 42

Autorzy: Marek Leśniewicz :

Tytuł: Entropia oczekiwana jako miara i kryterium losowości ciągów binarnych

Streszczenie: Przedstawiamy nowe podejście do modelowania losowych ciągów binarnych. Wprowadzamy nowe pojęcie entropii oczekiwanej, które pozwala wyjaśnić, dlaczego entropia prób ciągów nigdy nie osiąga wartości granicznej. Pokazujemy, jak wykorzystać entropię oczekiwaną do oszacowania losowości ciągów losowych generowanych sprzętowo. Nasze analizy teoretyczne zostały potwierdzone doświadczalnie.

Słowa kluczowe: losowość, entropia, losowy ciąg binarny, łańcuch Markowa

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.01.10

[PDF]
wstecz
Towarzystwo ochrony Herpetofauny TRYTON