Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2014 Str. 59

Autorzy: Tomasz Drabek , Andrzej Matras , Jerzy Skwarczyński :

Tytuł: Weryfikacja modelu bezszczotkowego silnika prądu przemiennego w stanach dynamicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie zarejestrowanych przebiegów dynamicznych silnika AC brushless sterowanego wektorowo z przebiegami obliczeniowymi. Celem porównania była ilościowa i jakościowa weryfikacja ogólnie znanego modelu takiego silnika, ze stałymi indukcyjnościami własnymi i wzajemnymi faz i niesinusoidalnymi fazowymi siłami elektromotorycznymi rotacji od magnesów rotora. Do obliczeń wykorzystano wartości indukcyjności wyznaczone metodą funkcji jednostkowej przewodności magnetycznej szczeliny. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że w dynamicznych stanach pracy silnikowej użyty model daje wyniki poprawne ilościowo, ale nie poprawne jakościowo.

Słowa kluczowe: bezszczotkowy silnik prądu przemiennego, weryfikacja modelu, stany dynamiczne, obliczenia analityczne.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.04.13

wstecz