Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2014 Str. 103

Autorzy: Przemysław Mosiołek :

Tytuł: Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm sterowania adaptacyjnego silnikiem z magnesami trwałymi z dowolnym rozkładem strumienia. Do syntezy algorytmu zastosowano zmodyfikowaną metodę adaptacyjnego wstecznego całkowania. Zadane wartości prądów w osiach d i q wyznaczane są zgodnie z zasadą maksymalnej wartości momentu na amper - MTPA. Poprawność algorytmu ilustrują wyniki uzyskane na drodze symulacji komputerowej.

Słowa kluczowe: metoda wstecznego całkowania, silnik z magnesami trwałymi, metoda MTPA, modele przybliżone.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.06.20

wstecz