Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2014 Str. 227

Autorzy: Rafał Królikowski :

Tytuł: Modernizacja sieci hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienie dotyczące modernizacji sieci kablowej zbudowanej w technologii hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej. Autor przedstawił jedną z możliwych ścieżek modernizacji sieci kablowej przy założeniu rozłożenia procesu modernizacji sieci na etapy. W podsumowaniu zestawiono podstawowe parametry funkcjonalne modernizowanych sieci dla kolejnych etapów przebudowy.

Słowa kluczowe: sieci dostępowe następnej generacji, hybrydowe sieci TVK, sieci RFoG, modernizacja sieci dostępowej

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.06.43

wstecz