Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2014 Str. 232

Autorzy: Sławomir Torbus , Patryk Dutkiewicz :

Tytuł: Badanie i analiza charakterystyk statycznych polarymetrycznego przetwornika prąd – kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła

Streszczenie: W pracy krótko scharakteryzowano polarymetryczny przetwornik prąd – kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła (I – ) oraz wpływ długości fali świetlnej i temperatury na stałą Verdeta, która jest współczynnikiem proporcjonalności pomiędzy wymuszeniem magnetycznym i reakcją materiału – krzemionki SiO2 domieszkowanej GeO2, z której wykonany jest rdzeń światłowodu. Zdefiniowano charakterystykę statyczną rozpatrywanego przetwornika oraz wynikającą z niej czułość statyczną. Wyznaczono charakterystykę statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego, a na ich podstawie określono czułość statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego oraz błędy statyczne przetwornika rzeczywistego. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące właściwości metrologicznych polarymetrycznych przetworników I – , do budowy których wykorzystuje się jednomodowe światłowody telekomunikacyjne różnych standardów.

Słowa kluczowe: polarymetryczny przetwornik prąd – kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, efekt Faradaya, jednomodowy światłowód telekomunikacyjny, charakterystyka statyczna, czułość statyczna, błąd statyczny

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.06.44

wstecz