Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2014 Str. 265

Autorzy: Mirosław Parol :

Tytuł: Prognozowanie ultrakrótkoterminowe mocy generowanej w odnawialnych źródłach energii z wykorzystaniem logiki rozmytej

Streszczenie: W referacie najpierw zostały scharakteryzowane metody prognostyczne dotychczas stosowane w przypadku prognozowania ultrakrótkoterminowego mocy generowanej w elektrowniach wiatrowych oraz w elektrowniach słonecznych. Następnie została opisana koncepcja systemu do prognozowania ultrakrótkoterminowego mocy generowanej w odnawialnych źródłach energii wykorzystującego logikę rozmytą. W zakończeniu referatu dokonano jego podsumowania oraz zostały przedstawione kierunki dalszych prac badawczych w rozważanym zakresie tematycznym.

Słowa kluczowe: prognozowanie ultrakrótkoterminowe, moc generowana, odnawialne źródła energii, logika rozmyta.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.06.53

wstecz