Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2014 Str. 248

Autorzy: Jakub Gałka , Mariusz Mąsior , Michał Salasa :

Tytuł: System kontroli dostępu oparty na biometrycznej weryfikacji głosu

Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję głosowego, biometrycznego systemu dostępowego zrealizowanego jako system wbudowany. Zaprezentowano najważniejsze wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu oraz wynikające z nich założenia projektowe. Opisano architekturę utworzonego systemu, jego funkcjonalność oraz zastosowane metody weryfikacji mówcy wraz z omówieniem podstawowych metod optymalizacji czasowej implementacji. Całość poprzedzona jest zarysem zagadnienia biometrii głosu oraz automatycznego przetwarzania mowy.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie mówcy, biometria, system wbudowany, kontrola dostępu.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.11.63

wstecz