Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2015 Str. 54

Autorzy: Antoine Pierquin , Stephane Brisset , Thomas Henneron , Stephane Clenet :

Tytuł: Optymalizacja systemu złożonego z podsystemów o różnych stałych czasowych.

Streszczenie: Przedstawiono metody analizy systemów wieloskładnikowych o różnych stałych czasowych. Zaproponowano metodę dyskretyzacji czasu w każdym podsystemie względem jego stałej czasowej. Zaproponowano też strategię optymalizacji systemu.

Słowa kluczowe: modelowanie i optymalizacja, system wieloskładnikowy

wstecz