Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 54

Autorzy: Aneta Hapka :

Tytuł: Wpływ temperatury na parametry elektryczne hybrydowych kondensatorów polimerowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wpływu temperatury na parametry wybranych typów kondensatorów elektrolitycznych, w tym nowych hybrydowych elementów polimerowych. Przeanalizowano zmiany pojemności, wartości elementów pasożytniczych oraz częstotliwości rezonansu własnego kondensatorów w funkcji temperatury.

Słowa kluczowe: kondensatory polimerowe, elementy pasożytnicze, wpływ temperatury.

wstecz