Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 61

Autorzy: Sławomir Bielecki :

Tytuł: Przegląd metod rozliczeń za moc bierną

Streszczenie: Moc bierna nie jest mocą użyteczną, ale jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz wielu maszyn i urządzeń elektrycznych. Ze względu na odmienną, wciąż niejednoznaczną interpretację fizyczną mocy biernej w porównaniu z mocą czynną, opłaty za nią są kształtowane w odrębny sposób, nie w pełni odpowiadający wymogom konkurencyjnego rynku energii. Tworzenie właściwego systemu rozliczeń za moc bierną jest przedmiotem wielu prac naukowych i dyskusji z udziałem praktyków elektroenergetyków. W artykule dokonano przeglądu dotychczasowych propozycji nowych rozwiązań sposobu kształtowania opłat i rozliczeń za moc (energię) bierną, które mogą posłużyć jako punkt wyjścia przy poszukiwaniu najlepszych rozwiązań na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: moc bierna, rynek energii, opłaty za moc bierną, kształtowanie opłat za energię

wstecz