Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 89

Autorzy: Kamil Kamiński , Andrzej Dobrowolski , Ewelina Majda-Zdancewicz , Daniel Posiadała :

Tytuł: Optymalizacja systemu automatycznego rozpoznawania mówcy w warunkach zróżnicowanych torów akustycznych

Streszczenie: W referacie pokazano sposoby optymalizacji poszczególnych elementów systemu automatycznego rozpoznawania mówcy w warunkach zróżnicowanych torów akustycznych. Dokonano tego za pomocą algorytmu genetycznego poprzez wyselekcjonowanie optymalnego zbioru cech silnie zależnych od głosu mówcy przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnej korelacji cech oraz ich wrażliwości na zróżnicowanie toru akustycznego. Przedstawiono również wyniki optymalizacji wybranych elementów klasyfikatora, m.in. liczby rozkładów Gaussa.

Słowa kluczowe: automatyczne rozpoznawanie mówcy, algorytmy genetyczne, tor akustyczny, selekcja cech.

wstecz