Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 93

Autorzy: Kazimierz Kamuda , Dariusz Klepacki , Wiesław Sabat , Mariusz Skoczylas , Krzysztof Maj :

Tytuł: Własności energetyczne szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań rzeczywistych własności energetycznych szeregowego interfejsu komunikacyjnego SPI. Do badań wybrano interfejs mikrokontrolera Silicon Labs C8051F902 z grupy mikrokontrolerów o niskim zużyciu energii. Opracowano szereg programów w wielu wariantach służących do wnikliwego zbadania zachowania się interfejsu w różnych konfiguracjach programowych oraz sprzętowych. Przebadano wpływ źródła taktowania mikrokontrolera, szybkości transmisji danych, napięcia zasilania układu, porównano wbudowane moduły interfejsu SPI oraz zmian ustawień portów I/O na własności czasowo-energetyczne interfejsu SPI.

Słowa kluczowe: SPI, szeregowy interfejs komunikacyjny, układ o niskim zużyciu energii, mikrokontroler.

wstecz