Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 97

Autorzy: Miron Kłosowski , Bogdan Pankiewicz , Marek Wójcikowski :

Tytuł: Akcelerator transformacji DCT do kompresji obrazu w sensorach wizyjnych

Streszczenie: W komunikacie przedstawiono konfigurowalny cyfrowy akcelerator transformacji DCT przeznaczony dla enkodera wideo standardu H.264. Akcelerator realizuje także odwrotną transformację DCT oraz kwantyzację i dekwantyzację. Akcelerator początkowo zaimplementowano w układzie FPGA. Został on pomyślnie zweryfikowany, a następnie zaimplementowany w układzie ASIC w technologii UMC 90 nm. Szczegółowe wyniki testów akceleratora ASIC zostały porównane z innymi dostępnymi w literaturze. Funkcjonalność akceleratora została szczegółowo opisana w komunikacie. System testujący został zoptymalizowany do współpracy z programem x.264 pracującym pod kontrolą systemu Linux i jest przeznaczony do sprzętowego wspierania kompresji wideo w standardzie HD. Ze względu na niewielki pobór mocy oraz małą powierzchnię rdzenia opisany akcelerator może łatwo zostać zintegrowany z sensorem wizyjnym.

Słowa kluczowe: kompresja wideo, H.264, DCT, kwantyzator, dekwantyzator, ASIC.

wstecz