Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 101

Autorzy: Adam Konieczka , Agata Chmielewska , Julian Balcerek :

Tytuł: Automatyczne wykrywanie osób w nagraniach uzyskanych przy niedostatecznym oświetleniu

Streszczenie: Artykuł przedstawia system do detekcji osób na nagraniach pochodzących z monitoringu miejskiego na otwartej przestrzeni. Proponowany system został przetestowany w trudnych, nocnych warunkach oświetlenia. W celu polepszenia jakości zarejestrowanych sekwencji wideo zaproponowano algorytm lokalnej poprawy kontrastu. Dzięki niemu detekcja obiektów ruchomych za pomocą GMM (Gaussian mixture model) oraz analizy BLOB (binary large object) jest bardziej precyzyjna. Dodatkowo ruchome obiekty wykryte w obrazie binarnym są śledzone przy użyciu filtru Kalmana, co zwiększa skuteczność algorytmu wykrywającego osoby. W artykule omówiono również dobór parametrów programu oraz sposób akwizycji obrazów.

Słowa kluczowe: CCTV, inteligentna analiza wideo, poprawa jakości obrazu, lokalna poprawa kontrastu, analiza BLOB, detekcja i śledzenie obiektów ruchomych.

wstecz