Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 107

Autorzy: Maciej Kuc , Robert Sarzała , Tomasz Czyszanowski , Maciej Bugajski :

Tytuł: Selekcja modowa w laserach kaskadowych ze sprzężonymi wnękami rezonansowymi

Streszczenie: W niniejszej pracy przeprowadzono analizę numeryczną lasera kaskadowego ze sprzężonymi wnękami rezonansowymi. Zaobserwowano, iż właściwe dobranie niezależnych prądów zasilających obie wnęki rezonansowe umożliwia uzyskanie emisji jednomodowej.

Słowa kluczowe: lasery półprzewodnikowe, lasery kaskadowe, sprzężone wnęki rezonansowe.

wstecz