Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 121

Autorzy: Arkadiusz Mandowski , Ewa Mandowska , Rafał Sobota , Mirosław Kornatka :

Tytuł: Struktura pułapkowa izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć

Streszczenie: O własnościach elektrycznych izolatora w znacznym stopniu decyduje struktura energetyczna defektów sieci krystalicznej. Defekty sieci powodują powstanie zlokalizowanych poziomów elektronowych wewnątrz przerwy energetycznej izolatora. W zależności od wartości energii aktywacji poziomy te mogą pełnić rolę pułapek nośników ładunku lub centrów rekombinacji. Strukturę pułapkową izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć badano przy użyciu termoluminescencji. W zakresie temperatur 300 – 600 K widmo termoluminescencji pokazuje obecność co najmniej kilku pułapek i centrów rekombinacji, których parametry zależą od rodzaju badanego izolatora.

Słowa kluczowe: luminescencja, termoluminescencja (TL), sieci energetyczne, izolator ceramiczny, pułapki, centra rekombinacji.

wstecz