Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 130

Autorzy: Weronika Radziszewska , Mirosław Parol , Zbigniew Nahorski :

Tytuł: Komputerowy system zarządzania mocą i energią w mikrosieci ośrodka badawczo-szkoleniowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono symulowany komputerowy system zarządzania mocą i energią elektryczną w mikrosieci budowanego ośrodka badawczo-szkoleniowego. Na początku krótko scharakteryzowano rozważaną mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego, a następnie opisano elementy składowe opracowanego systemu informatycznego dla tej mikrosieci. Ponadto zaprezentowano wyniki przykładowych symulacji komputerowych uzyskanych w oparciu o wspomniany system oraz omówiono zagadnienie wyznaczania wskaźników niezawodnościowych. Całość zakończono podsumowaniem i przedstawieniem kierunków dalszych badań.

Słowa kluczowe: ośrodek badawczo-szkoleniowy, mikrosieć, zarządzanie mocą i energią, system komputerowy.

wstecz