Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 138

Autorzy: Juliusz Modzelewski :

Tytuł: Udoskonalona metoda obliczania mocy traconej w tranzystorach wzmacniacza klasy AB

Streszczenie: Przedstawiono udoskonaloną metodę obliczania mocy traconej w elementach aktywnych przeciwsobnego wzmacniacza liniowego klasy AB w funkcji jego wysterowania. Dla charakterystyki przejściowej elementu aktywnego zastosowano aproksymację kwadratową w obszarze zakrzywienia oraz aproksymację liniową w obszarze dużych prądów. Metoda obejmuje także zasady doboru prądu spoczynkowego elementów aktywnych przeciwsobnego wzmacniacza klasy AB zapewniające maksymalną liniowość. Otrzymane wyniki zweryfikowano podczas symulacji komputerowych i pomiarów wzmacniacza z tranzystorami IRF510 (20 W, 1 – 3 MHz) i wzmacniacza z podwójnym tranzystorem w. cz. SD703 (100 W, 3 – 30 MHz).

Słowa kluczowe: liniowe wzmacniacze mocy, moc, wzmacniacz szerokopasmowy, wzmacniacz przeciwsobny, wzmacniacz mocy w. cz.

wstecz