Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 143

Autorzy: Jan Muszalski , Artur Broda , Agata Jasik , Anna Wójcik-Jedlińska , Iwona Sankowska , Justyna Kubacka-Traczyk , Artur Trajnerowicz :

Tytuł: Półprzewodnikowe lasery dyskowe  korzyści z inżynierii przerwy wzbronionej

Streszczenie: Półprzewodnikowe lasery dyskowe, dzięki połączeniu osiągnięć w dziedzinie konstrukcji otwartych rezonatorów właściwych dla laserów na ciele stałym i współczesnych technologii półprzewodnikowych, pozwalają na konstrukcję emiterów o unikatowych własnościach. Doskonała jakość wiązki gaussowskiej, praca na pojedynczym modzie podłużnym, duża moc, od kilku do kilkudziesięciu watów, i jednocześnie elastyczność inżynierii przerwy wzbronionej determinującej długość fali emisji czynią lasery te szczególnie atrakcyjnymi źródłami emisji koherentnej. W artykule przedstawione zostały właściwości półprzewodnikowych laserów dyskowych i wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie Technologii Elektronowej.

Słowa kluczowe: lasery półprzewodnikowe, lasery dyskowe, VECSEL, epitaksja.

wstecz