Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 09/2015 Str. 290

Autorzy: Piotr Rumniak , Bartłomiej Ufnalski , Lech Grzesiak :

Tytuł: Strojenie regulatorów PI w rozproszonym systemie sterowania napędem pojazdu elektrycznego

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia układ napędowy dla miejskiego pojazdu elektrycznego. Napęd elektryczny składa się z dwóch silników synchronicznych o magnesach trwałych zasilanych za pomocą trójpoziomowych falowników napięcia. Zaproponowany układ sterowania został zaprojektowany jako system rozproszony. Na nadrzędnym mikrokontrolerze zaimplementowano układ regulacji prędkości, natomiast na dwóch podrzędnych mikrokontrolerach wykonywany jest algorytm regulatorów prądu. Analityczne strojenie regulatorów wymaga dokładnej identyfikacji opóźnień występujących w systemie sterowania, w tym opóźnienia wprowadzane przez magistralę CAN, opóźnień związanych z cyfrową realizacją system oraz opóźnienie spowodowane przez modulator szerokości impulsów. W artykule opisano metody doboru nastaw regulatorów PI wraz z uwzględnieniem zidentyfikowanych opóźnień. Weryfikacja metod została przeprowadzona na laboratoryjnym stanowisku badawczym.

Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, metoda wielomianu Naslina, kryterium modułowego optimum, opóźnienia systemowe

wstecz