Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 59

Autorzy: Krzysztof Chwastek :

Tytuł: Agresywna kolonia chwastów jako biomimetyczna metoda optymalizacji globalnej

Streszczenie: W pracy przedstawiono niedawno zaproponowany algorytm optymalizacji globalnej zainspirowany rozprzestrzenianiem się kolonii chwastów. Opisany algorytm jest zbliżony koncepcyjnie do innych współczesnych metaheurystyk, tj. roju cząstek czy algorytmów genetycznych. Jego cechy charakterystyczne to m.in. iteracyjny sposób działania, losowy dobór populacji początkowej, selekcja najbardziej optymalnych osobników. Działanie algorytmu przetestowano na wybranych problemach testowych.

Słowa kluczowe: Agresywna Kolonia Chwastów, biomimetyka, optymalizacja, zadania testowe.

wstecz