Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 80

Autorzy: Agnieszka Duraj , Ewa Korzeniewska , Andrzej Krawczyk :

Tytuł: Zastosowanie algorytmów klasyfikacji danych do identyfikacji zmian rezystancji

Streszczenie: W artykule została opisana podstawowa metoda pomiaru rezystancji elektrod medycznych wykonanych w oparciu o cienkie warstwy przewodzące powstałe w procesie PVD. Scharakteryzowano również krótko dwa algorytmy klasyfikacji danych: algorytm k najbliższych sąsiadów oraz klasyfikator bayowski, które zostały wykorzystane jako algorytmy identyfikacji zmian rezystancji elektrod.

Słowa kluczowe: k-NN, naiwny klasyfikator Bayesa, rezystancja warstw cienkich, wykrywanie wyjątków

wstecz