Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 91

Autorzy: Marek Gała :

Tytuł: Ocena wpływu pracy turbiny wiatrowej FL MD 77 na jakość energii elektrycznej w węźle przyłączenia w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano zasady przeprowadzania pomiarów oraz oceny parametrów jakości energii elektrycznej dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono podstawowe parametry techniczne turbiny wiatrowej typu FL MD 77 oraz charakterystykę jej mocy wyjściowej w funkcji prędkości wiatru. Zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii w węźle przyłączenia turbiny wiatrowej FL MD 77 o mocy 1,5 MW do sieci SN o napięciu 15 kV oraz wyniki testów sprawdzających prawidłowość pracy turbiny wiatrowej typu FL MD 77 podczas wyłączenia elektrowni wiatrowej oraz jej załączenia do systemu po wymaganym 10-minutowym okresie przerwy w pracy dla różnych stopni wykorzystania dysponowanej mocy turbiny wiatrowej.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, turbina wiatrowa, energia odnawialna

wstecz