Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 102

Autorzy: Aleksander Gąsiorski , Zdzisław Posyłek :

Tytuł: Zastosowanie toru falowodowego o przekroju prostokątnym z przelotowym otworem poprzecznym do badania przenikalności elektrycznej ciał stałych

Streszczenie: W pracy zaproponowano koncepcję wykorzystania falowodu o przekroju prostokątnym z poprzecznie umieszczonym przelotowym otworem do kontroli wybranych wielkości fizycznych takich jak: przenikalność elektryczna i wilgotność, dla różnego rodzajów stałych materiałów dielektrycznych. W zaproponowanym rozwiązaniu wielkości te kontroluje się za pomocą pomiaru zmian mocy na końcu toru falowodowego. Sposób i miejsce wycięcia prostokątnego otworu przelotowego w ściankach oraz miejsce umieszczenia wpływają na jego możliwości badawcze.

Słowa kluczowe: przenikalność elektryczna, wilgotność, poprzecznie wycięty tor falowodowy, straty mocy.

wstecz