Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 133

Autorzy: Mariusz Korkosz , Danuta Pliś :

Tytuł: Wpływ klinów magnetycznych na właściwości trójfazowego silnika indukcyjnego małej mocy

Streszczenie: Kliny w silniku indukcyjnym zazwyczaj pełnią funkcję zabezpieczającą uzwojenia stojana. Są one wykonane z materiałów niemagnetycznych. W przypadku wykonania ich z materiału magnetycznego zaczynają one wpływać na rozkład pola magnetycznego w strefie przyszczelinowej. W maszynach średniej i dużej mocy można spotkać kliny z materiału magnetycznego. W maszynach małej mocy zazwyczaj są one wykonane z materiałów niemagnetycznych. W pracy przeprowadzono analizę wpływu klina magnetycznego na rozkład pola magnetycznego oraz moment elektromagnetyczny trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym małej mocy. Zamieszczono wnioski dotyczące możliwości stosowania materiału magnetycznego na kliny zabezpieczające przestrzeń żłobkową stojana

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, klin magnetyczny, indukcja magnetyczna.

wstecz