Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 140

Autorzy: Artur Krupa , Bartosz Sawicki :

Tytuł: Wysokiej rozdzielczości analiza zmienności parametrów przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej

Streszczenie: Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to najnowsze podejście do rozwiązywania problemów złożonych obliczeniowo. Jest to architektura zorientowana na optymalizację kosztów przetwarzania przy użyciu niskobudżetowych, standardowych komputerów. Algorytmem obliczeniowym dla takich problemów jest MapReduce. W niniejszym artykule pokażemy jak wykorzystać MapReduce do efektywnego rozwiązywania dużej liczby niezależnych analiz, które zostaną zobrazowane przy pomocy wykresu zmienności. Zaprezentowany przykład jest prostym studenckim problemem MES. Wysokiej rozdzielczości analiza wprowadzaj nową jakość w wizualizacji wyników.

Słowa kluczowe: chmura obliczeniowa, symulacja pola elektrycznego, analiza zmienności parametrów, model MapReduce.

wstecz