Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 159

Autorzy: Paweł Matuszczyk , Tomasz Popławski , Janusz Flasza :

Tytuł: Wpływ natężenia promieniowania słonecznego i temperatury modułu na wybrane parametry i moc znamionową paneli fotowoltaicznych

Streszczenie: Temperatura modułu fotowoltaicznego PV jest w głównej mierze zdeterminowana przez wartość natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, prędkości i kierunku wiatru jako czynnika chłodzącego oraz przez właściwości techniczne uwzględniające parametry materiałowe modułu. Zagadnienia związane z temperaturą i mechanizmem transportu ciepła w instalacjach fotowoltaicznych są bardzo istotne z punktu widzenia otrzymywanych parametrów elektrycznych tych instalacji.

Słowa kluczowe: temperatura modułu PV, współczynniki temperaturowe, moc nominalna, moc znamionowa.

wstecz