Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 265

Autorzy: Zuzanna Siwczyńska :

Tytuł: Pierwiastkowe operatory immitancji – realizacja za pomocą filtrów cyfrowych

Streszczenie: W artykule opisano filtry cyfrowe do realizacji operatorów całko–pochodnych rzędu niecałkowitego, a także filtry ogólniejsze: całkopochodne z zero–biegunami rzeczywistymi i zespolonymi. Jako szczególne przypadki zwrócono uwagę na filtry pierwiastkowe.

Słowa kluczowe: operatory całkopochodne niecałkowite, filtry cyfrowe

wstecz