Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 276

Autorzy: Agnieszka Banach , Witold Mazgaj , Zbigniew Szular :

Tytuł: Wyznaczanie strat mocy w blachach prądnicowych podczas przemagnesowania osiowego

Streszczenie: Określanie strat mocy w blachach prądnicowych jest nadal znaczącym problemem. W artykule omówiono wyznaczanie strat histerezowych i ich zależność od kierunku przemagnesowania osiowego. Zwrócono również uwagę na straty powodowane przez „klasyczne” prądy wirowe oraz straty nadmiarowe, które są skutkiem występowania prądów wirowych wokół przesuwających się ścian domenowych. Zmierzone straty dla pięciu typowych blach prądnicowych porównano z wynikami otrzymanymi na podstawie wzorów analitycznych.

Słowa kluczowe: blachy prądnicowe, straty histerezowe, straty wiroprądowe, straty nadmiarowe.

wstecz