Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2015 Str. 292

Autorzy: Anna Szlachta , Andrzej Odon , Piotr Bednarek :

Tytuł: System wizyjny jako interfejs pomiarowy

Streszczenie: W artykule przedstawiono kilka wybranych rozwiązań systemów kontrolno-pomiarowych wykorzystujących kamery. Zastosowane kamery spełniają rolę interfejsu pomiarowego, tzn. dane dostępne w analizowanych obrazach po przetworzeniu są wprowadzone do systemu pomiarowego. Do rejestracji i analizy obrazu wykorzystano środowisko LabVIEW oraz moduł NI Vision.

Słowa kluczowe: systemy wizyjne, analiza obrazu, interfejs pomiarowy, kamera.

wstecz