Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2016 Str. 190

Autorzy: Tadeusz Skoczkowski , Sławomir Bielecki , Łukasz Baran :

Tytuł: Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce

Streszczenie: Artykuł porusza zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce. Wychodząc od kwestii uwarunkowań prawnych, określonych na poziomie zarówno krajowym, jak i wspólnotowym, omawia kwestie techniczne, problematykę oceny zrównoważenia technologii i identyfikuje aspekty socjologiczne dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ponadto, artykuł analizuje system wsparcia inwestycji w źródła odnawialne oraz przedstawia preferowany zakres tematyczny aktualnych problemów do rozwiązania o charakterze naukowo-badawczym..

Słowa kluczowe: OŹE, wytwarzanie energii elektrycznej, polityka energetyczna, polityka klimatyczna

wstecz