Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2007 Str. 13-18

Autorzy: Jan Sykulski :

Tytuł: Nowe tendencje optymalizacji w elektrodynamice technicznej

Streszczenie: Nowoczesne metody projektowania oparte na wspomaganiu komputerowym z wykorzystaniem numerycznego oblicznia pól elektromagnetycznych wymagają skutecznych, a przede wszystkim szybkich i efektywnych metod optymalizacyjnych. Ostatnie lata przyniosły eksplozję nowych podejść i algorytmów. Artykuł jest próbą uogólnienia efektów ostatnich badań – w tym również dorobku autora – ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i spodziewanych nowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: optymalizacja, elektromagnetyzm, elektrodynamika techniczna, komputerowe wspomaganie projektowania

wstecz