Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2007 Str. 35-37

Autorzy: Zhiwei Zeng , Xin Liu , Yiming Deng , Lalita Udpa , Satish Udpa :

Tytuł: Sformułowanie wykorzystujące zredukowany wektorowy potencjał magnetyczny i skalarny potencjał elektryczny do modelowania prądów wirowych

Streszczenie: Zaproponowano sformułowanie metody elementów skończonych, wykorzystujące zredukowany wektorowy potencjał magnetyczny i skalarny potencjał elektryczny, do modelowania wiroprądowych badań nieniszczących, w których cewka jest przesuwana nad próbką. Cewka wzbudzająca nie jest dyskretyzowana na elementy skończone. Siatka i macierz układu pozostają niezmienione przy różnych położeniach cewki. Niepełna faktoryzacja macierzy jest wykonywana tylko raz podczas całego skanowania, co prowadzi do skrócenia czasu obliczeń.

Słowa kluczowe: zredukowany wektorowy potencjał magnetyczny, metoda elementów skończonych, prądy wirowe, badania nieniszczące

wstecz