Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2007 Str. 39-43

Autorzy: Rino Lucic , Slavko Vujevic , Mate Kurtovic :

Tytuł: Sformułowanie macierzy w metodzie elementów skończonych dla dwuwymiarowej analizy wiroprądowej

Streszczenie: Przedstawiono macierze elementów skończonych dla dwuwymiarowej analizy wiroprądowej z wykorzystaniem ośmiowęzłowych czworobocznych izoparametrycznych elementów skończonych. Szczególną uwagę zwrócono na sformułowanie macierzy elementu skończonego dla przewodników w polu quasi-stacjonarnym z uwzględnieniem warunków brzegowych i topologii przewodników.

Słowa kluczowe: prądy wirowe, metoda elementów skończonych, warunki brzegowe

wstecz