Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2007 Str. 48-50

Autorzy: Bolesław Augustyniak , Marek Chmielewski , Marek Augustyniak , Wojciech Sadowski :

Tytuł: Numeryczne ilościowe modelowanie czasoprzestrzennego rozkładu pola magnetycznego w ferrytycznych stalowych płytach o różnych geometriach

Streszczenie: Badania dotyczyły numerycznego ilościowego modelowania czasoprzestrzennego rozkładu pola magnetycznego (B, H, jak również gęstości prądów wirowych) w ferrytycznych stalowych płytach o różnych geometriach. Zaprezentowano pośrednią procedurę weryfikacji wyników modelowania za pomocą pomiarów pola rozproszonego. Symulacje przeprowadzone są dla częstotliwości zawartych między 0.1 (przypadek quasi-statyczny) oraz 25 Hz, natomiast pomiary przeprowadzone są w zakresie 0.1 – 5 Hz. Uzyskano dobrą zgodność jakościową; pewne rozbieżności ilościowe tłumaczone są niemodelowaniem procesu histerezy oraz zgrubnym doborem własności materiałowych użytych w modelu.

Słowa kluczowe: metoda elementu skończonego, pola rozproszone, badania nieniszczące

wstecz