Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2016 Str. 190

Autorzy: Tadeusz Skoczkowski , Sławomir Bielecki , Krzysztof Rafał :

Tytuł: Rozwój zasobów rozproszonych energii - desygnat pojęcia i problematyka krajowa

Streszczenie: Artykuł porusza aktualną problematykę rozproszonych zasobów energetycznych, traktując ją jako współdziałanie czterech obszarów, mianowicie użytkowania energii, jej magazynowania, reakcji strony popytowej oraz efektywności energetycznej. Przedstawiono oraz uporządkowano kwestie związane z definiowaniem pojęcia, rozszerzając jego desygnat. Opisano też korzyści i zagrożenia związane z rozwojem generacji rozproszonej. Poruszono również problematykę rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

Słowa kluczowe: generacja rozproszona, rozproszone zasoby energii, efektywność energetyczna, wytwarzanie energii elektrycznej

wstecz