Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2007 Str. 75-77

Autorzy: Paweł Piotrowski :

Tytuł: Metody poprawy jakości prognoz średnioterminowych miesięcznego zużycia energii elektrycznej w spółce dystrybucyjnej

Streszczenie: Średnioterminowa prognoza zużycia energii elektrycznej jest dla spółek dystrybucyjnych istotnym elementem w ich funkcjonowaniu. Celem tej pracy jest przedstawienie efektywnej metody prognozy średnioterminowej przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych oraz zwrócenie uwagi na dużą rolę czynników poza energetycznych w uzyskaniu wysokiej jakości prognoz. Porównane zostaną uzyskane wyniki z kilkoma metodami statystycznymi.

Słowa kluczowe: prognozowanie średnioterminowe, sztuczne sieci neuronowe, zużycie energii elektrycznej, spółka dystrybucyjna

wstecz