Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 54

Autorzy: Krzysztof Łowczowski :

Tytuł: Badanie wpływu ułożenia kabli na straty energii w żyle powrotnej – symulacja w programie PowerFactory

Streszczenie: W artykule przedstawiono wzory opisujące straty w żyle powrotnej kabla elektroenergetycznego oraz omówiono sposób wykorzystania programu PowerFactory do modelowania strat. W programie PowerFactory zbadano wpływ zmiany wybranych parametrów na prąd indukowany w żyle powrotnej kabla elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: kable, straty, PowerFactory, żyła powrotna

wstecz